Blott en dag (sv.)

1.Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2.Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,
detta löfte gav han mig.

3.Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder
tills jag nått det goda land.

Blott en dag (no.)

Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
Hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
Av sitt rike forråd vil han gi
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
Hva jeg trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil være,
For hver særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære,
Stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare,
Denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare, –
Dette løftet gav han meg.

Hjelp meg da å hvile trygt og stille
Blott i dine løfter, Herre kjær,
Og ei troens rike trøst forspille,
Som i livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud, å nynne på den sangen
Så mitt hjerte mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
Til jeg når ditt gode land!

Carola Häggkvist  (tekst/sv.) [YouTube]
Sondre Bratland og Tore Bruvoll (sv.)[YouTube]
DDE (no.) [YouTube]

Blott en dag

«Blott en dag» er en svensk salme av Lina Sandell-Berg (1832–1903), skrevet i 1865. Den fikk en lettere tekstbearbeidelse i 1872. I begynnelsen hadde hver linje en stavelse mindre («en dag, ett ögonblick i sänder»), men dette ble endret av forfatteren selv for at teksten skulle harmonere med melodien til Oscar Ahnfelt fra 1872. Opprinnelig lød en tekstlinje i første vers «Han som har mer än moders hjärta», men etter påtrykk fra kritikere så ble ordene byttet ut med «Han som bär för mig en faders hjärta».

Forslag til salmer >