Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå!

Solveig Leithaug «Bred dina vida vingar» [YouTube]

Bilder m/sangteksten. Musikk v/Leif Liodden [YouTube]

Carola – Bred dina vida vingar [YouTube]

Bred dina vida vingar

En populær salme

Denne populære kvelds salmen av Lina Sandell skrev hun i 1860 og bearbeidet i 1865. Den ble skrevet til en gammel dansk eller svensk folkemelodi. Ifølge Koralbok för Nya psalmer, 1921 er opprinnelsen eventuelt en dansk melodi fra 1569, (utgitt i 1697) og den samme som til salmen «Min vilotimma ljuder» (1819 nr 444). Den synges helst på svensk også i Norge.

I Skåne kalles den iblant «Hönsapsalmen» på grunn av det uvanlige billedspråket. Innledningslinjene spiller tydelig på Jesu ord om hvordan han ville samle folket som en høne samler kyllingene under sina vinger.

Salmen ble oversatt til norsk

Salmen ble oversatt til norsk av Trygve Bjerkrheim i 1950. Salmen blir brukt mest med svensk tekst, også i Norge.

Brei dine vide venger,
Å Jesus, over meg,
Og lat meg stilt få kvila
I ve og vel hos deg!
Ver du meg råd og visdom
Og lat meg kvar ein dag
Av bare nåde leva,
Til siste andedrag!

Forlat meg alle synder
Og reins meg i ditt blod!
Gjev meg eit heilagt huglag,
Ein vilje ny og god!
Tak i di rike omsorg
Oss alle, store, små,
Og lat i fred oss atter
Til nattekvila gå!

Forslag til salmer ved begravelser>