Huskeliste for pårørende

Etterlatte må selv sende melding til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefon / bredbånd
 • NRK lisenskontor
 • Oppføringer (telefon, Brønnøysund osv.)
 • Kabel –/parabolleverandør
 • Strømleverandør
 • Sosiale medier (internett)
 • Tannlege/fastlege
 • Biltilsynet
 • Autopass
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis /‐tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

NB: Listen er ikke utfyllende.