Minnebok og kondolanseark

Noen tar med en kondolanseprotokoll til begravelsen. Dette kan oppleves fint og godt. Det er lurt å bruke litt tykke, enkle ark, slik at flere kan skrive samtidig. Dette kan avhjelpe kø inn i kirken. Arkene kan settes sammen etterpå til et fin minnebok, med andre minner og bilder. Du kan gjøre dette selv med enkle midler. Vi kan og skaffe en minnebok til dere med løse kondolanseark, som dere selv setter sammen i etterkant.

De fleste på Karmøy tar egne bilder, men noen spør oss om hjelp også til dette, og til å lage en album med fotokvalitet.

minnebok

Minnebok med fotokvalitet

Vi kan hjelpe dere med å ta bilder, eller at dere kommer med bildene til oss for at vi kan sette sammen til en bok med fotokvalitet.

Hvis dere tenker en slik minnebok, si fra hvis dere og tenker kondolanseark. Da vil disse arkene bli en del av boken.

I samarbeid med den kjente psykologen Reidun Ingebretsen er det lagt inn tekster om det å leve med sorg. I tillegg til denne utmerkede teksten, har vi tatt med noen passende dikt og illustrasjoner.

levemedsorg-640-compressor

Minneboka kan inneholde:

  • En hilsen fra byrået
  • Døds- og takkeannonser
  • Sangarket fra seremonien
  • Nekrologer og minneord fra familie og venner
  • Byråets bilder av kiste og blomster
  • Familiens egne bilder
  • Kondolanseark
  • Solid lomme for diverse vedlegg bakerst i boka