Type begravelse

Hva slags type begravelse pårørende velger går mye på tradisjon, men og på livssyn og overbevisning.

Kistebegravelse:

Avdøde blir lagt i kiste, og etter seremonien blir kisten senket ned i graven.

Kremasjon:

1. Avdøde blir lagt i kiste, og etter seremonien blir kisten båret ut til bårebilen. Kisten blir kjørt til krematoriet for kremasjon. Når urnen er klar kan familien få beskjed, og de kan være med når urnen blir satt ned i graven. En kan også søke fylkesmannen om askespredning.

2. Det er også mulig å foreta kremasjon før seremoni. Når urnen er klar, kan en ha en urneseremoni. Urneseremonien er helt lik en vanlig begravelse, men da står urnen inne i seremonirommet istedenfor kisten.

Kirkelig begravelse:

Seremonien holdes i kirkerommet og følger den kirkelige liturgien. Det er også rom for personlige innslag og egne valg i minneord-delen. Presten som har vært hos familien, leder seremonien.

Humanistisk begravelse:

Humanistisk begravelse skjer i regi av Human-Etisk forbund. En seremonileder fra Human-Etisk forbund leder seremonien.

Livssynsåpen seremoni ved begravelse:

En livssynsåpen seremoni ved begravelse kan ha et flerkulturert preg, både religiøst og ikke-religiøst.

En slik seremoni kalles også «personlig seremoni,» der de etterlatte står fritt til å velge innhold i begravelsen og hvem som skal lede seremonien. Seremonien  gjennomføres i livssynsnøytrale seremonirom.