Grunnpakke for begravelse

Hvis du regner ut prisene vi har, vil du se at om du velger en grunnpakke eller ikke, vil prisen for de fleste omtrent gå ut på det samme.

Valget er ditt

En grunnpakke for en vanlig begravelse eller bisettelse opplever noen trygt og godt. De får en begravelse til en fornuftig pris med de nødvendige tingene som må til for å gjennomføre begravelsen. Det er også mulig å gjøre tilvalg til grunnpakken, som for eksempel annen type gravstein, kiste, urne, kistedekorasjon, blomsterhjerte, minnestund, avisannonse o.a. Grunnpakken inneholder alt fra planlegging til gjennomføring.

Lokalt og personlig – til riktig pris.

Det er også mulig å regne ut prisen på tradisjonelt vis. Valget er ditt.

Ta kontakt for samtale

Døgnvakttelefon: 52 81 62 22
Når du ringer, spør vi etter:
• navn på avdøde
• hvor avdøde befinner seg
• ditt navn og telefonnummer
• hvor dere tenker at begravelsen skal være
• ev. andre ting
Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale.

Planlegging og informasjonssamtale

Planleggingssamtalen kan avholdes på byråets kontor eller et annet sted pårørende måtte ønske. Samtalen tar vanligvis 1½ – 2 timer. Der planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre. Det er fint hvis dere er litt forberedt før dere kommer > Tenk gjerne på annonse og sanger til seremonien. Ta med adresse og personnummer til avdøde og arvinger (så langt det er mulig) for utfylling av melding om dødsfall til skifteretten.
Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte, slik at dere vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene. Mer informasjon her >

karmoy.vareminnesider.no