Dødsfall i Norden, Storbritannia, Svalbard og Jan Mayen

Hvis avdøde var registrert i folkeregisteret i Norge og medlem av Folketrygden, dekker NAV hjemtransport av avdøde.