Mest brukte sangen

Den mest brukte sangen inne i seremonier ved begravelser i 2018, var Lina Sandell sin salme «Blott en dag». Hele 22% av seremoniene som Karmøy Begravelsesbyrå hadde i 2018 inneholdt denne populære salmen.

Mest brukte sangen

Den mest brukte sangen

En liste over de 10 mest brukte sangene i begravelser på Karmøy i 2018:

SalmeProsenter
Blott en dag22 %
Kjærlighet fra Gud19 %
Navnet Jesus19 %
Jeg er en seiler18 %
O bli hos meg16 %
Den fyrste song15 %
Jeg er i Herrens hender13 %
Ein fin liten blome11 %
Ingen er så trygg i fare10 %
Han tek ikkje glansen av livet10 %

Prosenten er i forhold til antall salmer inne i seremonien. I hver seremoni på Karmøy er det tre salmer inne. Pluss en ute ved graven

Den mest brukte sangen ved graven

Ute ved graven kom det ikke som noen overraskelse at det var salmen; «Så ta da mine hender» som var den mest brukte sangen. Den har ligget på topp i årevis. 59 % av begravelsene hadde denne salmen ved graven.

Her er en liste over de 9 mest brukte sangene ved graven i 2018:

SalmeProsenter
Så ta da mine hender59 %
Fager kveldsol smiler10 %
Alltid freidig3 %
Kjærlighet fra Gud3 %
Bred dina vida vingar 2 %
Deg være ære2 %
Ingen er så trygg i fare2 %
Navnet Jesus2 %
Takk at du tok mine byrder2 %

Listen inneholder bare 9 av de mest brukte salmene ved graven. De neste salmene på lista er bare blitt brukt én gang i løpet av 2018. Det er fint at det kan være litt variasjon av sanger også ute ved graven.

Det er ikke tatt hensyn til i prosentregningen at 7 % av seremoniene på Karmøy er bisettelser – der en ikke går ut til graven, men synger salmen inne etter jordpåkastelsen. Dette påvirker derfor disse 7 % av seremoniene angående valg av salme.

Dødsannonser >


Forslag til salmer >

Vi går igjennom våre forslag til salmer. De salmene du finner under «forslag til salmer» er de mest brukte salmene de siste årene. Men det finnes også mange andre gode salmer å bruke. Vi har en rikholdig salmeskatt, så det er bare å leite. Noen går inn på «NRK Salmeboka minutt for minutt» og lytter seg frem til de salmene de vil bruke i begravelsen. Det er flere linker til NRK under forslag til salmer >. Det er også flere salmer som ikke står på våre lister, som er skrevet fordi salmedikteren selv har mistet barn, eller nære relasjoner. Flere av de salmene er veldig fine, med et sterkt og godt innhold, som er fine i en begravelse.